Zmarszczki na czole

Usuwanie zmarszczek Wrocław

Medycyna Estetyczna - wypełniacze zmarszczek

« Usuwanie zmarszczek

Wygładzanie zmarszczek na czole

Zmarszczki czoła są wynikiem kombinacji działania czynników genetycznych oraz środowiskowych, a zwłaszcza uszkadzającego wpływu promieniowania słonecznego. Podanie BOTOX'u w obrębie środkowej części czoła może prowadzić do wystąpienia trwałej relaksacji włókien mięśniowych i w rezultacie do uzyskania doskonałego, długotrwale utrzymującego się efektu kosmetycznego. Duże znaczenie odgrywa uchwycenie wczesnego stadium tworzenia się zmarszczek, kiedy to pacjenci starają się uzyskać całkowite „unieruchomienie” mimiki czoła lub po prostu z powodu konieczności zachowania naturalnego wyglądu z pozostawieniem części ekspresji mimicznej czoła przy znacznej redukcji liczby zmarszczek.