Most stomatologiczny

Stomatologia estetyczna Wrocław

Stomatologia Estetyczna we Wrocławiu

Czy przydatne?

Most stomatologiczny

Most stomatologiczny to rodzaj uzupełnienia protetyczne stałego, które wykonuje się w celu rekonstrukcji brakującego zęba lub kilku zębów. Stosowanie mostów nie w każdym wypadku jest możliwe. Wymaga ono sprzyjających warunków, a mianowicie odpowiedniej ilości i jakości dobrze rozmieszczonych (po obu stronach luki) zębów filarowych. Most stomatologiczny zawiesza się bowiem na własnych zębach filarowych pacjenta, dlatego luka po utraconym zębie powinna być otoczona minimum dwoma zębami własnymi, nazywanymi filarowymi lub implantami po jednej z każdej strony luki. Za pomocą mostów stomatologicznych w gabinecie CLINIMED we Wrocławiu można odbudować braki zębowe pojedyncze lub wielo-zębowe i pomóc w ten sposób pacjentowi zarówno pod względem estetycznym jak i funkcjonalnym. Mosty stomatologiczne przytwierdza się na stałe lub tymczasowo. Pacjent sam nie może go zakładać, bądź zdejmować - czyni to lekarz dentysta.

W przeszłości mosty stomatologiczne były wykonywane ze złota albo ze stopów innych metali. Obecnie ze względów estetycznych prawie w ogóle nie wykonuje się tego typu mostów.

Współczesne mosty stomatologiczne wykonuje się z następujących materiałów:

  • stopu metalu olicowanego ceramiką (porcelaną),
  • porcelany,
  • kompozytu (most tymczasowy),
  • akrylu (most tymczasowy),

Most tradycyjny porcelanowy

Najpopularniejszy rodzaj mostów, całkowicie wykonany z porcelany, bez dodatku metalu. Stosowane głównie w odcinku przednim uzębienia. Składa się on z korony uzupełniającej lukę po zębie oraz dwóch koron porcelanowych opartych na filarach, którymi są oszlifowane zęby własne pacjenta, zęby z koronami lub implanty.

Most tymczasowy

Mosty tymczasowe wykonywane są z akrylu lub kompozytu. W przeciwieństwie do mostów porcelanowych, mosty kompozytowe nie wymagają szlifowania zębów sąsiednich (filarów), ale ich trwałość jest nieporównywalnie mniejsza w porównaniu do porcelanowych mostów pod względem trwałości. Mocowane są one na zębach przy użyciu cementu tymczasowego pacjentom, którzy oczekują na wykonanie mostu ostatecznego. Tego typu rozwiązanie pozwala uzupełnić jedynie jeden ząb lub maksymalnie dwa mniejsze zęby.

Trwałość mostów porcelanowych szacowana jest na 15-20 lat, jednak często pełnią one swą funkcję znacznie dłużej. Mosty protetyczne służą do rekonstrukcji zniszczonych zębów własnych. Mosty protetyczne mocuje się też na implantach w sytuacjach, gdy odtwarzane są brakujące zęby.