Implanty dentystyczne

Implanty zębów Wrocław

Implanty dentystyczne we Wrocławiu

Implanty dentystyczne we Wrocławiu

Implanty stomatologiczne są coraz częściej stosowana metodą uzupełniania braków zębowych. Rozwój techniki implantologicznej i dostępnych materiałów umożliwia coraz tańsze i skuteczniejsze leczenie. Odbudowa zębów za pomocą implantów sięga niemal stuprocentowej skuteczności. Jakość takich uzupełnień znacznie przewyższa tradycyjne metody uzupełniania braków zębowych, takich jak protezy ruchome, czy mosty protetyczne. Implanty stomatologiczne mogą być stosowane przy odbudowie każdego braku zębowego – od pojedynczego zęba, do całkowitego bezzębia. Ich trwałość, przy zastosowaniu odpowiedniej higieny, dorównuje trwałości zębów naturalnych.

Implant stomatologiczny jest metalowym, gwintowanym sztyftem, który wszczepia się w kość wyrostka zębodołowego w miejsce brakującego korzenia zęba. Za jego pomocą przeważnie odbudowywane są tylko korzenie zębów. Na wszczepiony implant wykonuje się odpowiednie uzupełnienie protetyczne. Sam implant jest wykonany z odpowiedniego materiału, przeważnie tytanu, choć coraz popularniejsze stają się implanty pełnoceramiczne. Istnieją także implanty jednoczęściowe, na które nie wykonuje się dodatkowych uzupełnień protetycznych – są połączone z koronami i stanowią całość już w momencie wszczepiania.

Uzupełnienia protetyczne wykonywane na implanty stomatologiczne:

Na implanty można wykonać dowolne uzupełnienie protetyczne – korony, mosty, protezy ruchome. Rodzaj uzupełnienia zależy od warunków w jamie ustnej, rodzaju braku zębowego i decyzji Pacjenta. W zależności od wybranego rodzaju uzupełnienia wszczepia się odpowiednia ilość implantów w odpowiednich miejscach.

 • Brak pojedynczego zęba – W miejsce brakującego zęba wszczepia się jeden implant stomatologiczny i wykonuje się na niego koronę protetyczną. Taka same metodę stosuje się, gdy brakuje więcej niż jednego zęba, ale żadna z luk nie jest większa niż na jeden ząb.
 • Brak sąsiadujących ze sobą zębów – Taki brak można uzupełnić wszczepiając implant w miejsce każdego brakującego zęba. Na każdy implant wykonuje się koronę protetyczną. Jest to najkosztowniejsze rozwiązanie i często się je odradza. Korzystniejszą metodą jest wszczepienie, zależnie od wielkości braku, od jednego do trzech implantów i zawieszenie między nimi mostu protetycznego opartego na koronach.
 • Brak zębów po obu stronach łuku zębowego – Najwygodniejszym sposobem jest wszczepienie kilku implantów i zawieszenie mostu protetycznego. Jest to uzupełnienie stałe i z tej racji bardzo wygodne dla Pacjenta. Inną możliwością jest wszczepienie dwóch lub czterech implantów i wykonanie opartej na nich protezy szkieletowej – jest to uzupełnienie ruchome, dlatego zdecydowanie mniej wygodne niż mosty i korony protetyczne. Jednak takie rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze ekonomicznie.
 • Bezzębie całkowite (ewentualnie z pojedynczymi zębami własnymi) – Łuki zębowe można odbudować za pomocą mostów protetycznych opartych na implantach – taka metoda wymaga wszczepienia przynajmniej ośmiu implantów w przypadku jednego łuku zębowego. Jest to podyktowane odpowiednio stabilnym podparciem mostu protetycznego. W taki wypadku im więcej wszczepionych implantów, tym stabilniejszy będzie most. Można także wykonać protezę ruchomą opartą na implantach. W takim przypadku wystarczy od dwóch do czterech implantów. W zależności od ilości implantów proteza będzie bardziej stabilna. Protezę mocuje się na implantach za pomocą zatrzasków lub zasuw. Gwarantuje to odpowiednia stabilność protezy i umożliwia bezproblemowe jej zdejmowanie.

Wszystkie te metody uzupełniania braków zębowych z wykorzystaniem implantów można ze sobą łączyć. Wszystko zależy od warunków protetycznych w jamie ustnej. Niektóre sposoby okażą się tez znacznie atrakcyjniejsze ze względów ekonomicznych. Przykładowo na część zębów, najlepiej przednich, można wykonać most protetyczny, lub korony oparte na implantach, a na odcinki boczne protezę szkieletową opartą na zatrzaskach. Wiele także zależy od decyzji Pacjenta.

Zabieg wszczepienia implantów stomatologicznych.

Wszczepienie implantu stomatologicznego musi być poprzedzone wnikliwymi badaniami i wywiadem lekarskim. Takie badania mogą okazać się długotrwałe. Jednak ze względu na bezpieczeństwo Pacjenta jaki i zwiększenie szansy powodzenia zabiegu należy bezwzględnie wykonać wszystkie zalecone badania. Jeśli nie zostaną stwierdzone przeciwwskazania można przystąpić do zabiegu. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie zabiegu, należy poczekać do całkowitego wyleczenia Pacjenta, lub przeprowadzić zabieg pod kontrolą odpowiedniego lekarza specjalisty. Niezbędne jest w takich przypadkach skonsultowanie się z lekarzem zajmującym się Pacjentem w przypadku konkretnej choroby.

W wielu przypadkach konieczne jest przeprowadzenia leczenia przygotowawczego. Dotyczy to Pacjentów, którzy cierpią na choroby przyzębia i tkanek miękkich jamy ustnej. Należy do nich daleko posunięta paradontoza, która doprowadziła do utraty zębów. Także długotrwały brak zębów powoduje zanik kości wyrostka zębodołowego. W takim przypadku wszczepienie implantu może być niemożliwe z powodu braku materiału kostnego, w którym można by taki implant umieścić. W przypadku chorób przyzębie, jak paradontoza, należy przeprowadzić profesjonalne zabiegi higieniczne, zastosować kurację antybiotykową i czekać na ustąpienie choroby. Braki w materiale kostnym odbudowuje się odpowiednimi materiałami kościozastępczymi. Są dwie metody postępowania: leczenie przygotowawcze wyprzedzające zabieg wszczepienia implantu. Dopiero po zregenerowaniu kości (po kilku miesiącach) można przystąpić do zabiegu implantacji. Druga metoda polega na jednoczesnym odbudowaniu tkanki kostnej i wszczepieniu implantów. Taka metoda znacznie skraca czas leczenia. Niezależnie od zastosowanego leczenia przygotowawczego sam zabieg przebiega zasadniczo tak samo.

Zabieg wszczepienia implanty trwa od jednej do dwóch godzin. Jest przeprowadzany w gabinecie stomatologicznym. Najczęściej stosuje się znieczulenie miejscowe. W wyjątkowych sytuacjach wymagana jest hospitalizacja i zastosowanie narkozy ogólnej.

W miejscu wszczepienia implantu chirurg stomatolog nacina dziąsło i odsłania wyrostek zębodołowy – kość. W dokładnie zaplanowanym miejscu nawierca otwór, w którym ma być umieszczony implant. W tym momencie może także odbudować kość odpowiednim materiałem, jeśli jest to konieczne. W przygotowanym otworze umieszcza się odpowiedni implant. Dziąsło umieszcza się w odpowiednim miejscu, a na ranę zakłada się szwy. Istnieją dwa rodzaje implantów – takie, które przykrywa się dziąsłem i czeka do całkowitego wygojenia i odbudowy kości, oraz takie, które pozostawia się odsłonięte. W miejsce brakującego zęba wykonuje się uzupełnienie tymczasowe, które ma za zadanie zamaskować brak zęba. Po przyjęciu implantu i wygojeniu ran wymienia się je na uzupełnienie stałe.

Czas gojenia zależy od rozległości zabiegu i indywidualnych predyspozycji. Trwa od trzech do ośmiu miesięcy. Przez cały czas gojenia należy przebywać pod kontrolą chirurga stomatologa. Minimalizuje to wystąpienie powikłań i pozwala natychmiast zareagować na ewentualne nieprawidłowości. Należy także bezwzględnie stosować się do zaleceń stomatologa. Po tym czasie odsłania się implant, zakłada odpowiednią śrubę gojącą i po około dwóch tygodniach wykonuje się docelowe uzupełnienie protetyczne.

Wszczepienie implantów stomatologicznym jest w tej chwili w miarę rutynowym zabiegiem mikrochirurgicznym. Nie wymaga długotrwałej rehabilitacji. Już następnego dnia po zabiegu można powrócić do normalnego trybu życia, jednak nie zapominając o stosowaniu się do zaleceń chirurga stomatologa.

Trwałość implantów.

Implanty stomatologiczne mogą być utracone na skutek: uszkodzeń mechanicznych, stanu zapalnego przyzębia. Mogą także zaistnieć inne wskazania do ich usunięcia natury ogólnoustrojowej. Czyli są one praktycznie tak trwałe jak zęby własne. Tak samo ja k o nie, o implanty należy dbać i regularnie kontrolować ich stan. Z biegiem czasu implanty coraz lepiej integrują się z kośćmi, co może gwarantować długie i komfortowe ich użytkowanie.

Wskazania do wykonania implantów stomatologicznych.

Głównym wskazaniem do wykonania implantów stomatologicznych jest brak zębów. Każdy brak zębowy można uzupełnić na bazie implantu. Szybkie uzupełnienie braku zębowego jest bardzo ważne i zapobiega dalszemu pogarszaniu się warunków protetycznych w jamie ustnej. Zęby przemieszczają się przez cale nasze życie. Jeśli tylko natrafią na wolną przestrzeń (po utraconym zębie) natychmiast zaczynają wędrować w tym kierunku – przechylają się, obracają, wydłużają. W taki sposób mogą powstawać wady zgryzu i inne poważne problemy. Jednym z nich jest pogorszenie warunków protetycznych – z biegiem czasu, zęby zmieniając swoja pozycję w znacznym stopniu utrudniają wykonanie jakiegokolwiek uzupełnienia protetycznego. Dodatkowo zęby ulegają osłabieniu, co w szybkim czasie może doprowadzić do ich utraty. Każdy brak zębowy należy jak najszybciej uzupełnić, a jednym z najlepszych rozwiązań jest wszczepienie implantu stomatologicznego.

Przeciwwskazania do wykonania implantów stomatologicznych.

Jak każda ingerencja chirurgiczna, tak i wszczepienie implantów stomatologicznych jest obwarowana wieloma przeciwwskazaniami. W niektórych przypadkach są one tymczasowe i po ustąpieniu choroby można przystąpić do zabiegu. Natomiast w niektórych przypadkach wszczepienie implantu jest całkowicie niemożliwe.

Przeciwwskazania tymczasowe:

 • ogólny zły stan zdrowia – przeziębienie, grypa itp.
 • choroby przyzębia i stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej,
 • zła higiena jamy ustnej,
 • warunki kostne uniemożliwiające implantację,
 • przyjmowanie niektórych leków,
 • nałogi – papierosy, alkohol, narkotyki,

Te przeciwwskazania są stosunkowo łatwe do wyeliminowania. Przydatne jest leczenie przygotowawcze i zmiana trybu życia.


Przeciwwskazania stałe:

 • reumatyzm, osteoporoza i inne przewlekłe choroby kości,
 • cukrzyca w zaawansowanym stadium,
 • choroby krwi, takie jak hemofilia, białaczka,
 • nowotwory,
 • AIDS/HIV,
 • nadciśnienie,
 • wyjątkowe przypadki alergii,

Każdy przypadek należy traktować indywidualnie. W niektórych przypadkach wszczepienie implantów stomatologicznych może być wykonane. Zabieg musi być poprzedzony wnikliwą konsultacją specjalistyczną, a podczas zabiegu powinien być obecny odpowiedni lekarz specjalista.

Tematyka: Implanty dentystyczne wrocław, leczenie implantami wrocław, Implanty stomatologiczne we Wrocławiu.

W tym dziale: Leczenie implantologiczne umożliwia pełną rekonstrukcję uzębienia. Implanty zębów. Pacjenci podjęli decyzję o wstawieniu implantów chwalą komfort i estetykę. Ile kosztują implanty zębów?.